C kazety

C kazety sú systém pre opláštenie hál.

  • Štandardné riešenie s lineárnymi tepelnými mostami 
  • Dobré akustické vlastnosti
  • Používa sa minerálna a kamenná minerálna vlna 
  • Jednoduchá montáž
 

Doporučené produkty

 
  • MPE

    MPE

    • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,035 W/mK
  • MPS

    MPS

    • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,035 W/mK