Detaily pre stropy garáží a pivníc

Heraklith
Monolitický železobetón. strop s prerušeným tepel. mostom - izolačná doska Heratekta C3 PDF DWG DXF JPG
Systémový železobetón. strop s prerušeným tepel. mostom - Heratekta element venca L PDF DWG DXF JPG
Monolitický železobetónový strop s prerušeným tepelným mostom - rohový element PDF DWG DXF JPG
Detail u pomúrnice - pomocou Heratekta element venca L PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - stratené dednenie PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C3 PDF DWG DXF JPG
Dodatočné zateplenie stropu - izolačná doska Heratekta C2 PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - tepelná a akustická izolácia stropu v garážiach a pivniciach Tektalan C2 PDF DWG DXF JPG
Dodatočné zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C2 031 PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu, Dodatočné zateplenie, kombinované upevnenie na strop - Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu, Dodatočné zateplenie, priame upevnenie na strop v dvoch vrstvách - Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov pomocou dosiek Tektalan HS a Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov - Tektalan HS a MPN prekrytý doskou Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie železobetónového stropu pomocou dosiek Tektalan HS a dosky Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu - ukončenie u steny PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou ukončovacích profilov a demontovateľného obkladu PDF DWG DXF JPG
Dodatočné zateplenie stropu, Stratené bednenie, spôsob kotvenia Tektalan HS, Heratekta C3 PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, spôsob kotvenia Tektalan C2, Heratekta C2 PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Kombinované upevnenie na strop, uloženie a kotvenie PDF DWG DXF JPG
Dodatočné zateplenie stropu, priame upevnenie v dvoch vrstvách uloženia a kotvenie dosiek PDF DWG DXF JPG
Podhľadový systém Herapid, Bezprostredná montáž s vrstvou minerálnej vlny PDF DWG DXF JPG
Podhľadový systém Herapid, Podhľad s vrstvou minerálnej vlny PDF DWG DXF JPG