Cenník

Cenník Ceny sú špecifikované pre obchodných partnerov.

 Investori a koncoví zákazníci sa môžu obrátiť na  obchodných zástupcov.     

 Orientačný cenník stavebných izolácií platný od 1. 6. 2020 (PDF 14 MB)

 Všeobecné obchodné podmienky (PDF)

 Podmienky vhodného skladovania (PDF)

Cenník Ceny sú špecifikované pre obchodných partnerov.

 Investori a koncoví zákazníci sa môžu obrátiť na obchodných zástupcov.     

 Orientačný cenník technických izolácií platný od 1. 6. 2020 (PDF 5 MB)

  Všeobecné obchodné podmienky (PDF)

 Podmienky vhodného skladovania (PDF)