Orientačný cenník stavebných izolácií

CennikCeny sú špecifikované pre obchodných partnerov. Investori a koncoví zákazníci sa môžu obrátiť na obchodných zástupcov.     

Orientačný cenník stavebných izolácií platný od 1. 7. 2018 (PDF 9 MB)

        Všeobecné obchodné podmienky (PDF)

        Podmienky vhodného skladovania (PDF)