Orientačný cenník stavebných izolácií

Cenník Ceny sú špecifikované pre obchodných partnerov.

 Investori a koncoví zákazníci sa môžu obrátiť na obchodných zástupcov.     

      Orientačný cenník stavebných izolácií platný od 25. 3. 2019 (PDF 9 MB)

        Všeobecné obchodné podmienky (PDF)

      Podmienky vhodného skladovania (PDF)