Orientačný cenník stavebných izolácií

Cenník Ceny sú špecifikované pre obchodných partnerov.

 Investori a koncoví zákazníci sa môžu obrátiť na  obchodných zástupcov.     

 Orientačný cenník stavebných izolácií platný od 1. 6. 2020 (PDF 14 MB)

 Všeobecné obchodné podmienky (PDF)

 Podmienky vhodného skladovania (PDF)