Orientačný cenník technických izolácií

 Ceny sú špecifikované pre obchodných partnerov.

 Investori a koncoví zákazníci sa môžu obrátiť na obchodných zástupcov.

      Orientačný cenník technických izolácií platný od 1. 7. 2018 (PDF / 6 MB)

        Všeobecné obchodné podmienky (PDF)

        Podmienky vhodného skladovania (PDF)