Detaily pre podlahy

Podlahy
Ťažká plávajúca podlaha na prízemí v kontakte so stenou PDF DWG DXF JPG
Ĺahká plávajúca podlaha na prízemí v kontakte so stenou PDF DWG DXF JPG
Ťažká plávajúca podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi PDF DWG DXF JPG
Ľahká plávajúca podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi PDF DWG DXF JPG
Roštová podlaha na prízemí v kontakte so stenou PDF DWG DXF JPG
Roštová podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi PDF DWG DXF JPG
Ťažká plávajúca podlaha na strope nad vykurovaným priestorom PDF DWG DXF JPG
Roštová podlaha na strope nad vykurovaným priestorom PDF DWG DXF JPG
Voľne uložená izolácia na strope priestoru na povale nad vykurovanými priestormi PDF DWG DXF JPG