Firestop multi

Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia aj potrubia na odvod dymu a tepla.

Firestop multi VZT (vzduchotechnické potrubie)
Systém Tvar potrubia Orientácia potrubia Požiarna odolnosť
Firestop multi VZT EI 180 SQ
EI 180
Firestop multi VZT EI 120 SQ
EI 120
Firestop multi VZT EI 90 SQ
EI 90

 

Firestop multi ODT (potrubie na odvod dymu a tepla)
Systém Tvar potrubia Orientácia potrubia Požiarna odolnosť
Firestop multi ODT EI 45 SQ
EI 45
Firestop multi ODT EI 30 SQ
EI 30
parametre systému 

Parametre systému

Parametre potrubia, izolácie, kotvenie izolácie a prestup požiarnou deliacou stenou.

parametre systému 

Potrubie

Druh a rozmer potrubia, rozmiestnenie prírub a výstuží, spájanie a zavesenie potrubia.

parametre systému 

Izolácia

Druh a rozmer izolácie, rezanie, spájanie, kotvenie a finálna povrchová úprava.

parametre systému 

Prestup cez požiarnu deliacu stenu

Vystuženie a izolácia potrubia v mieste prestupu, tesniaca upchávka.

parametre systému 

Skúšanie, klasifikácia a odborná realizácia

Skúšanie a klasifikácia požiarnej odolnosti systému, realizácia a zaškolenie.

parametre systému 

Riešenie nedostupných miest

Vodorovné potrubie pri strope,  stene a strope a pri stene.

parametre systému 

Spotreba

Orientačný prepočet spotreby izolácie a komponentov pri rôznych rozmeroch potrubia.

parametre systému 

Aplikácia

Základné kroky pri aplikácii systému Firestop multi.

Prospekt na stiahnutie v PDF: Firestop multi.