Aplikácia Firestop multi

1. Tmelenie spojov jednotlivých prírub potrubia.

 

2. Spájanie jednotlivých prírub potrubia.

 

3. Zavesenie potrubia na konzoly a závitové tyče.

 

4. Vyrezávanie spojov a drážok na príruby do izolácie.

 

5. Tesné spájanie izolačných dosiek na polodrážku.

 

6. Preizolovanie prírub a konzol izoláciou s vopred vyrezanou drážkou.

 

7. Kotvenie izolácie navarovacími tŕňmi Firestop Weld Pin 80.

 

8. Spájanie zvislej a vodorovnej spodnej dosky hrotom Firestop Spike.

 

9. Nanášanie lepidla Firestop Fix na izoláciu v mieste tesniacej upchávky.

 

10. Aplikácia tesniacich izolačných pásov - tesniacej upchávky z oboch strán deliacej steny (nutné odstrániť hliníkovú fóliu z podkladovej izolácie).

 

11. Dodatočné prikotvenie tesniacej upchávky navarovacími tŕňmi Firestop Weld Pin 160. 

 

12. Konečné prelepovanie spojov, hrán a okrajov izolačných dosiek hliníkovou lepiacou páskou.