Spotreba komponentov Firestop multi

Celková dĺžka izolovaného potrubia: 10 m
Počet prestupov cez požiarnu deliacu strenu: 1

Vodorovné potrubie
Potrubie HTB AluR
80 mm
Firestop Weld Pin
80 mm
Firestop Spike Firestop Fix Firestop Weld Pin
160 mm (ks/prestup)
Šírka
(mm)
Výška
(mm)
(m2/bm) na celú
dĺžku
potrubia (ks)
bočné
strany
(ks/bm)
spodná
strana
(ks/bm)
horná
strana
(ks/bm)
celkom
(ks/bm)
(ks/bm) na celú
dĺžku
potrubia
(ks)
(kg/
prestup)
na celú
dĺžku
potrubia
(ks)
bočné
strany
(ks/prestup)
spodná
strana
(ks/prestup)
horná
strana
(ks/prestup)
celkom
(ks/bm)
na celú
dĺžku
potrubia
(ks)
560 510 2,46 24,6 14 20 8 57 8 80 4,28 4,28 6 6 6 17 17,32
630 630 2,84 28,4 18 23 9 67 8 80 5,04 5,04 8 6 6 20 20,16
710 560 2,86 28,6 16 26 10 67 8 80 5,08 5,08 7 7 7 21 20,92
1000 250 2,82 28,2 7 36 14 64 8 80 5 5 3 10 10 23 23
1000 500 3,32 33,2 14 36 14 78 8 80 6 6 6 10 10 26 26
1000 630 3,58 35,8 18 36 14 85 8 80 6,52 6,52 8 10 10 28 27,56
1000 710 3,74 37,4 20 36 14 90 8 80 6,84 6,84 9 10 10 29 28,52
1000 800 3,92 39,2 22 36 14 95 8 80 7,2 7,2 10 10 10 30 29,6
1000 900 4,12 41,2 25 36 14 100 8 80 7,6 7,6 11 10 10 31 30,8
1000 900 4,12 41,2 25 36 14 100 8 80 7,6 7,6 11 10 10 31 30,8
1250 1000 4,82 48,2 28 45 18 119 8 80 9 9 12 13 13 37 37

 

Zvislé potrubie
Potrubie HTB AluR
80 mm
Firestop Weld Pin
80 mm
Firestop Spike Firestop Fix Firestop Weld Pin
160 mm (ks/prestup)
Šírka
(mm)
Výška
(mm)
(m2/bm) na celú
dĺžku
potrubia (ks)
užšie
strany
(ks/bm)
širšia
strana
(ks/bm)
širšia
strana
(ks/bm)
celkom
(ks/bm)
(ks/bm) na celú
dĺžku
potrubia
(ks)
(kg/
prestup)
na celú
dĺžku
potrubia
(ks)
užšie
strany
(ks/prestup)
širšia
strana
(ks/prestup)
širšia
strana
(ks/prestup)
celkom
(ks/bm)
na celú
dĺžku
potrubia
(ks)
560 510 2,46 24,6 14 13 13 55 0 0 4,28 4,28 3 6 6 14 14,26
630 630 2,84 28,4 18 15 15 66 0 0 5,04 5,04 4 6 6 16 16,38
710 560 2,86 28,6 16 17 17 65 0 0 5,08 5,08 3 7 7 18 17,56
1000 250 2,82 28,2 7 24 24 62 0 0 5 5 2 10 10 22 21,5
1000 500 3,32 33,2 14 24 24 76 0 0 6 6 3 10 10 23 23
1000 630 3,58 35,8 18 24 24 83 0 0 6,52 6,52 4 10 10 24 23,78
1000 710 3,74 37,4 20 24 24 88 0 0 6,84 6,84 4 10 10 24 24,26
1000 800 3,92 39,2 22 24 24 93 0 0 7,2 7,2 5 10 10 25 24,8
1000 900 4,12 41,2 25 24 24 98 0 0 7,6 7,6 5 10 10 25 25,4
1000 900 4,12 41,2 25 24 24 98 0 0 7,6 7,6 5 10 10 25 25,4
1250 1000 4,82 48,2 28 30 30 116 0 0 9 9 6 13 13 31 31

Všetky spotreby sú orientačné a presnú spotrebu je potrebné nastaviť podľa konkrétnych kritérií projektu.

Kalkulačný nástroj je dostupný na vyžiadanie. V kalkulačnom nástroji je možné vypočítať spotreby aj pre iné rozmery potrubí.