Firestop EI 180 SQ

Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia

Firestop multi je možné využiť i pre ochranu potrubia na odvod dymu a tepla.

Vlastnosti
Systém Tvar potrubia Orientácia potrubia Požiarna odolnosť
Firestop EI 180 SQ
EI 180
parametre systému 

Parametre systému

Parametre potrubia, izolácie, kotvenie izolácie a prestup požiarnou deliacou stenou.

parametre systému 

Potrubie

Druh a rozmer potrubia, rozmiestnenie prírub a výstuží, spájanie a zavesenie potrubia.

parametre systému 

Izolácia

Druh a rozmer izolácie, rezanie, spájanie, kotvenie a finálna povrchová úprava.

parametre systému 

Prestup cez požiarnu deliacu stenu

Vystuženie a izolácia potrubia v mieste prestupu, tesniaca upchávka.

parametre systému 

Skúšanie, klasifikácia a odborná realizácia

Skúšanie a klasifikácia požiarnej odolnosti systému, realizácia a zaškolenie.

parametre systému 

Riešenie nedostupných miest

Vodorovné potrubie pri strope,  stene a strope a pri stene.

parametre systému 

Spotreba

Orientačný prepočet spotreby izolácie a komponentov pri rôznych rozmeroch potrubia.

parametre systému 

Aplikácia

Základné kroky pri aplikácií systému Firestop multi.

Prospekt na stiahnutie v PDF: Firestop multi.

Produkty