SUPAFIL LOFT 045

SUPAFIL LOFT 045

Fúkaná izolácia z čistého prírodného vlákna vyrobená z recyklovaného skla bez spojiva a prímesí. Nesadá, nehorí a je nenasiakavá. Ekologický a zdravotne nezávadný materiál.

Servis Knauf Insulation: projektový manažér Dušan Kasan
- Návšteva priamo na stavbe
- Technické poradenstvo – návrh hrúbky a aplikácie
- Vypracovanie CP vrátane dopravy a aplikácie certifikovanou realizačnou firmou
- Kontrola kvality po aplikovaní materiálu

  • lambda λD = 0,034 až 0,045 W/mK podľa aplikovanej objemovej hmotnosti (čím nižšia hodnota, tým viac izoluje)
  • trieda sadania < 1%
  • trieda reakcie na oheň A1 (najvyšší stupeň požiarnej bezpečnosti)
  • krátkodobá nasiakavosť WS < 1 kg/m2
  • faktor difúzneho odporu μ = 1

Použitie

  • Trámové stropy
  • Dvojplášťové ploché strechy
  • Väzníkové krovy, typ bungalov
  • Nízkoenergetické a pasívne domy
  • Poľnohospodárske budovy

Balenie

vrece: 16,6 kg
paleta: 28 vriec, 464,8 kg

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti
Aplikovaná objemová hmotnosť (kg/m3) Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK)
12,0 0,0450
16,0 0,0395
17,1 0,0392
21,8 0,0382
22,4 0,0380
24,3 0,0372
28,0 0,0346
35,0 0,0342