Heraklith C

Heraklith C

Jednovrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom určená na izoláciu stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov.

Predajne a ceny

Používa sa hlavne ako izolácia stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov, stratené debnenie ŽB prvkov na elemináciu tepelných mostov, podlahových konštrukcií a obvodových stien. Vyznačuje sa hlavne vynikajúcimi akustickými vlastnosťami a odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,090 W/mK
 Trieda reakcie na oheň B-s1, d0
 Faktor difúzneho odporu μ 5

Balenie

rozmer: 600 x 2000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
Plošná hustota
[kg/m2]
m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
15 0,15 8,50 84 2418227
25 0,25 11,00 48 2418179
35 0,35 13,50 34,8 2418184