Heratekta C3 031

 • Heratekta C3 031

  Heratekta C3 031

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD EPS = 0,031 W/mK
  • trojvrstvová drevovláknitá doska
  • veľmi dobré tepelno-izolačné a mechanické vlastnosti
  • izolácia stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov