Heratekta

 • Heratekta C2

  Heratekta C2

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD EPS = 0,040 W/mK
  • dvojvrstvová drevovláknitá doska
  • veľmi dobré akustické a mechanické vlastnosti
  • izolácia stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov