Heratekta C2

Heratekta C2

Dvojvrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom a vrstvou EPS určená na izoláciu stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov.

Predajne a ceny

Používa sa hlavne ako izolácia stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov, stratené debnenie ŽB prvkov na elemináciu tepelných mostov, podlahových konštrukcií a obvodových stien. Vyznačuje sa hlavne vynikajúcimi akustickými vlastnosťami a odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti Heraklithu λD WW 0,090 W/mK
 Súčiniteľ tepelnej vodivosti EPS λD EPS 0,040 W/mK
 Trieda reakcie na oheň E
 Faktor difúzneho odporu μ 20

Balenie

rozmer: 500 x 2000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
Plošná hustota
[kg/m2]
m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
75 1,80 4,75 14 265385
100 2,40 5,00 11 265386