Nová izolácia do roštových konštrukcií so skvelými izolačnými i akustickými vlastnosťami

Novinka zverejnená 12.09.2019

Knauf Insulation prináša novinku VENTI PRO pre prevetrávané fasády s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami. Je dobrovoľne certifikovaná na chemické zloženie vlákna EUCEB v nezávislom inštitúte BCCA v Belgicku.

Prevetrávané fasády sú v súčasnosti čoraz viac obľúbené nielen z estetických dôvodov, ale aj z funkčných. Vetraná vzduchová medzera zabezpečuje odvod vlhkosti z konštrukcie, zabraňuje prehrievaniu fasády a vytvára vyšší stupeň zvukovej izolácie. Práve tieto benefity dokáže podporiť kvalitná tepelná izolácia. Knauf Insulation teraz prináša novinku VENTI PRO s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami.

Nová izolácia z minerálnych vlákien VENTI PRO vo forme dosiek je určená na zateplenie obvodových stien budov v prevetrávaných fasádnych systémoch, prípadne môže byť aplikovaná do roštových mechanicky nezaťažovaných konštrukcií.  Jej vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti lambda λ 0,033 W/m.K, najlepšie z celého portfólia, zabezpečia vysokú energetickú úspornosť budovy aj pri nižších hrúbkach tepelnej izolácie. Z akustického hľadiska má výbornú zvukovú pohltivosť, čím chráni budovu pred hlukom z exteriéru. 

Ako riešenie Knauf Insulation v prevetrávanej fasáde odporúčame použiť špeciálne príslušenstvo.V ponuke okrem kvalitnej tepelnej izolácie sú poistné hydroizolačné fólie pre špárový a bezšpárový obklad a držiaky izolácie.  Realizačná firma môže takto zabezpečiť kompatibilitu zatepľovacieho systému od jedného výrobcu.

VENTI PRO je ekologický a hygienicky nezávadný, vďaka prírodnému zdroju surovín, domácej produkcii a možnosti recyklácie pridáva cenné body budovám pri certifikácii LEED či BREEAM. Táto izolácia je tiež dobrovoľne certifikovaná na chemické zloženie vlákna EUCEB v nezávislom inštitúte BCCA v Belgicku.

Minerálne vlákna vo VENTI PRO vďaka teplote tavenia vyššej ako 1 000°C spĺňajú najvyššie požiadavky na odolnosť voči požiaru, zaraďujú sa do triedy reakcie na oheň A1. Izolácia je teda vhodná aj pre nosné konštrukcie najmä vo viacpodlažných drevostavbách, ale aj do iných aplikácií, akými sú napríklad deliace priečky. Minerálna izolácia je objemovo a tvarovo stála aj pri vyšších teplotách, jednoducho sa spracováva, dobre drží tvar, s čím súvisí aj nižšia prašnosť pri manipulácii.

VENTI PRO je produktom vyrábaným v novobanskom výrobnom závode a Knauf Insulation ako domáci výrobca vie flexibilne reagovať na požiadavky odberateľov.