Protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia

Vzduchotechnické potrubia plnia primárnu funkciu rozvodu tepla a vzduchu, musia však spĺňať aj požiadavky na pasívnu požiarnu bezpečnosť. V prípade požiaru v jednom požiarnom úseku sa VZT potrubia nesmú stať šíriteľom plameňov, dymu a nebezpečného tepla do ostatných požiarnych úsekov na čas nevyhnutný na evakuáciu ohrozených osôb.

Systém izolácie vzduchotechnických potrubí Firestop VZT slúži na zabránenie šíreniu požiaru cez toto potrubie (alebo jeho prestupom) z jedného požiarneho úseku do druhého. Presná požiarna odolnosť je deklarovaná v závislosti od typu potrubia od EI 30 až po EI 180 min.

Porovnanie vlastností
Systém Tvar potrubia Orientácia potrubia Požiarna odolnosť
Firestop EI 180 SQ
EI 180
Firestop EI 120 SQ
EI 120
Firestop EI 90 SQ
EI 90
Firestop EI 60 SQ
EI 60
Firestop EI 45 SQ
EI 45
Firestop EI 30 SQ
EI 30
Firestop EI 90 CY EI 90
Firestop EI 60 CY EI 60
Firestop EI 30 CY EI 30