FB S C2

FB S C2

Požiarna zábrana z minerálnej izolácie s obojstranným silikátovým nástrekom pre ETICS s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS) dle nových požiadaviek protipožiarnych norem STN 73 0802 a STN 73 0834.

Predajne a ceny

Požiarna zábrana z minerálnej izolácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená na aplikáciu ETICS ako nevyhnutná súčasť kontaktného zatepľovacieho systému triedy reakcie na oheň B-s1, d0, s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS) triedy reakcie na oheň aspoň E. Požiarna zábrana musí byť aplikovaná v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému. Obmedzuje šírenie požiaru systémom po vonkajšom povrchu obvodovej steny a tým zvyšuje pasívnu požiarnu bezpečnosť stavby. Obojstranný silikátový nástrek na povrchu dosiek zlepšuje priľnavosť lepidla a stierkovej hmoty k izolácii, zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami a znižuje spotrebu lepidla v porovnaní so štandardnou minerálnou doskou.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,035 W/mK
 Pevnosť v ťahu 10 kPa
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 3,5

Balenie

rozmer: 200 x 1200 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík ks / balík balík / paleta m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
80 2,25 2,88 12 12 34,56 541936
100 2,85 2,16 9 12 25,92 541939
120 3,40 2,16 9 9 19,44 521592
140 4,00 1,44 6 12 17,28 521191
150 4,25 1,44 6 12 17,28 541940
160 4,55 1,44 6 12 17,28 541941
180 5,10 1,44 6 9 12,96 541943
200 5,70 0,72 3 18 12,96 541947