CLT

  • CLT C1 Thermal

    CLT C1 Thermal

    • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,037 W/mK
    • lamela s povrchovou úpravou a zrezanými hranami
    • na kontaktné zateplenie stropu zospodu