SmartRoof Top

SmartRoof Top

Doska z minerálnej vlny určená na zateplenie plochých striech ako izolácia občasne pochôdznych strešných konštrukcií.

Predajne a ceny

Minerálna izolácia s nadštandardnou pevnosťou v tlaku a tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia účelových striech – občasne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu. V prípade vysoko frekventovaného zaťaženia musí byť nad izoláciou ešte aplikovaná roznášacia vrstva.

Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Výrobok SMARTroof Top je možné dodať aj s povrchovou úpravou z jednej strany za príplatok k základnej cene:

  • SMARTroof Top BIT, povrch je upravený asfaltovou emulziou,
  • SMARTroof Top BITF, povrch je upravený asfaltovým hydroizolačným pásom.
 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/mK
 Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 70 kPa
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

rozmer: 1200 x 2000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
ks / paleta výška balenia
[mm]
m² / paleta Číslo SAP
[paleta]
40 1,05 32 1380 76,80 523571
50 1,30 26 1400 62,40 523572
60 1,60 22 1420 52,80 523573
80 2,10 16 1380 38,40 506790
100 2,65 13 1400 31,20 505403
120 3,15 11 1420 26,40 506709

DDP-KL atikový klin

DDP-KL atikový klin

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,040 W/mK
  • na zateplenie plochých striech