SMARTroof Top 2 CTF dvojspádová doska

SMARTroof Top 2 CTF dvojspádová doska

Doska z minerálnej vlny určená na na spádovanie a zateplenie plochých striech.

Predajne a ceny

Dokumentácia

Technický list

Prehlásenie o parametroch

 CE certifikát 

Bezpečnostný list

Minerálnovláknitý materiál vo forme spádových dosiek určený pre spádovanie plochých striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, používajú sa na jeho vytvorenie aj v kombinácií s jednosmerne spádovými doskami, pričom výhodou je aj ich tepelnoizolačná funkcia. Spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením jedno a dvojsmerne spádovaných dosiek v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové spáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali. Výrobok napomáha k zvýšeniu pasívnej požiarnej bezpečnosti konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/mK
 Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 70 kPa
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

Poznámka: b- verzia produktu je zrkadlovým obrazom verzie a

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis.

DDP-KL atikový klin

DDP-KL atikový klin

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,040 W/mK
  • na zateplenie plochých striech