SMARTroof Top 1 CTF spádová doska

SMARTroof Top 1 CTF spádová doska

Doska z minerálnej vlny určená na zateplenie plochých striech. Zabezpečuje plynulý odvod zrážkovej vody do strešného vpustu, úžľabia či odkvapového žľabu.

Predajne a ceny

Dokumentácia

Technický list

Prehlásenie o parametroch

 CE certifikát 

Bezpečnostný list

Minerálnovláknitý materiál vo forme spádových dosiek určený pre spádovanie plochých striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, prvok zabezpečuje plynulý odvod zrážkovej vody do strešného vpustu, úžľabia či odkvapového žľabu. Ide o individuálne, podľa projektu, navrhnutý konštrukčný prvok, pričom spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek typu A, B, C, v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové špáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali. Dodatočnou výhodou je ich tepelnoizolačná funkcia. Výrobok napomáha k zvýšeniu pasívnej požiarnej bezpečnosti konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/mK
 Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 70 kPa
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

rozmer: 1000 x 1000 mm

Hrúbka
[mm]
ks/paleta výška balenia
[mm]
m² / paleta Číslo SAP
[paleta]
40/20* 40 1412 40,00 2411852
60/40* 24 1352 24,00 308408
80/60* 16 1272 16,00 308409

*Neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis

 

 

DDP-KL atikový klin

DDP-KL atikový klin

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,040 W/mK
  • na zateplenie plochých striech