SmartRoof Base

SmartRoof Base

Doska z minerálnej vlny určená na zateplenie plochých striech, a to ako spodná vrstva plochých, občas pochôdznych striech.

Predajne a ceny

Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech, a to ako spodná vrstva plochých, občas pochôdznych striech resp. jednoplášťových účelovo nepochôdznych s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu.

Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,035 W/mK
 Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 30 kPa
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

rozmer: 1200 x 1000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
ks/paleta výška balenia
[mm]
m²/paleta Číslo SAP
[paleta]
30 0,85 80 1400 96,00 534938

rozmer: 1200 x 2000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
ks/paleta výška balenia
[mm]
m²/paleta Číslo SAP
[paleta]
80 2,25 16 1380 38,40 534637
100 2,85 13 1400 31,20 521061
120 3,40 11 1420 26,40 521065
140 4,00 9 1360 21,60 521066
160 4,55 8 1380 19,20 521068