SMARTroof Top WE atikový klin

SMARTroof Top WE atikový klin

Klín z minerálnej vlny pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom, a to pri všetkých typoch pochôdznych aj nepochôdznych striech.

Predajne a ceny

Doplnkový minerálnovláknitý materiál vo forme klinov určený na aplikáciu na ploché strechy v mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom, a to pri všetkých typoch účelovo pochôdznych aj nepochôdznych striech. Tento prvok zabezpečuje plynulý prechod hydroizolácie z vodorovnej plochy na zvislú, zabraňuje zalomeniu a degradácii hydroizolačnej vrstvy a následnému zatekaniu do konštrukcie.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/mK
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
Dĺžka
[mm] 
bm / balík ks / balík Číslo SAP
[balík]
50* 50 1000 60 60 304328
80* 80 1000 50 50 304399
100* 100 1000 20 20 304400

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.