DDP-N

DDP-N

Doska z minerálnej vlny určená na zateplenie plochých striech, a to ako spodná vrstva plochých, občas pochôdznych striech.

Predajne a ceny

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/mK
 Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 40 kPa
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

rozmer: 1200 x 2000 mm, alt. 600 x 1000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
ks/paleta výška balenia
[mm]
m²/paleta Číslo SAP
[paleta]
40* 1,05 32 1380 76,80 2435672
50 1,30 26 1400 62,40 2435673
60 1,55 22 1420 52,80 2435674
80 2,10 16 1380 38,40 2435678
100 2,60 13 1400 31,20 2435679
120 3,10 11 1420 26,40 2435682
140 3,50 9 1360 21,60 2435684
160* 4,20 8 1380 19,20 2435687

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.

DDP-KL atikový klin

DDP-KL atikový klin

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,040 W/mK
  • na zateplenie plochých striech