SmartRoof Thermal

SmartRoof Thermal

Doska z minerálnej vlny určená na zateplenie plochých striech občas pochôdznych striech.

Predajne a ceny

Minerálna izolácia s optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia občas - servisne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu.

Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,036 W/mK
 Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 50 kPa
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

rozmer: 1200 x 2000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
ks / paleta výška balenia
[mm]
m² / paleta Číslo SAP
[paleta]
60* 1,65 22 1420 52,80 523569
80 2,20 16 1380 38,40 523570
100 2,75 13 1400 31,20 505404
120 3,30 11 1420 26,40 506270
140 3,85 9 1360 21,60 506271

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.

DDP-KL atikový klin

DDP-KL atikový klin

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,040 W/mK
  • na zateplenie plochých striech