FKD RS C1

FKD RS C1

Doska z minerálnej vlny so silikátovým nástrekom pre ostenia okenných a dverných otvorov kontaktných fasád.

Predajne a ceny

Jednostranný silikátový nástrek na povrchu dosiek zlepšuje priľnavosť lepidla resp. stierkovej hmoty k izolácii, zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami a znižuje spotrebu lepidla v porovnaní so štandardnou minerálnou doskou.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,037 W/mK
 Trieda reakcie na oheň A1
 Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

rozmer: 600 x 1000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík ks / balík balík / paleta m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
20 0,50 9,60 16 12 115,20 403323
30 0,80 6,00 10 16 96,00 403327
40 1,05 4,20 7 36 151,20 403326