PTE

PTE

Doska z minerálnej vlny do ťažkých plávajúcich podláh miestností so zvýšenou frekvenciou zaťaženia.

Predajne a ceny

Minerálna izolácia so štandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami a schopnosťou zlepšiť krokovú nepriezvučnosť konštrukcie. Materiál je určený aplikáciu do ťažkých plávajúcich podláh miestností so zvýšenou frekvenciou zaťaženia (podlahy vo verejných priestoroch, ≤ 400 kg/m2), kde roznášaciu vrstvu tvori armovaná betónová krycia vrstva v hrúbke min. 50 mm resp. anhydridový poter (typ a hrúbka špec. výrobcom poteru).

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD  0,036 W/mK
 Trieda reakcie na oheň  A1
 Faktor difúzneho odporu μ  1
Stlačitelnosť CP 3 mm
30 MN/m3; hrúbka 20 mm
Dynamická tuhosť SD 20 MN/m3; hrúbka 25 mm
15 MN/m3; hrúbka 30 - 35 mm
10 MN/m3; hrúbka 45 -70 mm

Balenie

rozmer: 600 x 1000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík ks / balík balík / paleta m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
20 0,55 9,60 16 12 115,20 306161
30 0,80 6,00 10 16 96,00 308741
40 1,10 4,80 8 16 76,80 545859
50 1,35 3,00 5 20 60,00 545862
60* 1,65 3,00 5 16 48,00 545860

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.