PTN

PTN

Doska z minerálnej vlny určená do ťažkých plávajúcich podláh na elimináciu kročajového hluku.

Predajne a ceny

Je vhodný do miestností s nižším prevádzkovým zaťažením, pričom roznášaciu vrstvu musí tvoriť armovaná krycia betónová vrstva v hrúbke min. 50 mm.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD  0,035 W/mK
 Trieda reakcie na oheň  A1
 Faktor difúzneho odporu μ  1
 Stlačiteľnosť CP  4 mm
 Dynamická tuhosť SD  18 MN/m3; hrúbka 20 mm
 15 MN/m3; hrúbka 25 mm
 13 MN/m3; hrúbka 30 mm
 10 MN/m3; hrúbka 35 - 65 mm

Balenie

rozmer: 600 x 1000 mm 

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík ks / balík balík / paleta m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
20 0,55 9,60 16 12 115,20 2433003
30 0,85 6,00 10 16 96,00 2433006
40 1,15 4,80 8 16 76,80 545857
50 1,45 3,00 5 20 60,00 545858

Okrajový pásik

Okrajový pásik

  • dilatačný okrajový pásik
  • na elimináciu akustických mostov