PTS

PTS

Doska z minerálnej vlny do ľahkých aj ťažkých plávajúcich podláh aj na miesta s extrémnou prevádzkovou záťažou.

Predajne a ceny

Do miestností, kde v ťažkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvorí armovaná krycia betónová vrstva , resp. do miestností, kde pri ľahkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvorí dvojitý krycí doskový materiál, a takisto na miesta s extrémnou prevádzkovou záťažou (napr. priemyselné haly a sklady).

Výrobok je vhodný do podlahových konštrukcii s podlahovým vykurovaním.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD  0,036 W/mK
 Trieda reakcie na oheň  A1
 Faktor difúzneho odporu μ  1
 Stlačiteľnosť CP  2 mm
 Dynamická tuhosť SD  35 MN/m3; hrúbka 20 mm
 25 MN/m3; hrúbka 25 - 30 mm
 20 MN/m3; hrúbka 40 - 70 mm
 15 MN/m3; hrúbka 80 mm

Balenie

rozmer: 600 x 1000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík ks / balík balík / paleta m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
20 0,50 7,20 12 20 144,00 2433002
30 0,75 4,80 8 20 96,00 2433005
40 1,00 4,80 8 16 76,80 545873
50 1,25 3,00 5 20 60,00 545870
60* 1,50 3,00 5 16 48,00 545864
80* 2,05 1,80 3 44 79,20 2411541

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.

Okrajový pásik

Okrajový pásik

  • dilatačný okrajový pásik
  • na elimináciu akustických mostov