PVT

PVT

Doska z minerálnej vlny do ľahkých plávajúcich podláh.

Predajne a ceny

Do ľahkých plávajúcich podláh, do miest, kde roznᚹaciu vrstvu tvorí doskový materiál kladený vo dvoch vrstvách (OSB dosky, SDK dosky určené do podláh). Tento produkt je možžné tiežž použžiť do pojazdných podláh, ako roznᚹacia vrstva vššak musí by použžitý dostatočne pevný armovaný betónový poter. Hrúbky nad 120 mm doporučujeme vyskladať z dvoch vrstiev.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD  0,040 W/mK
 Trieda reakcie na oheň  A1
 Faktor difúzneho odporu μ  1
 Pevnosť v tlaku pri 10 % def. CS  50 kPa; hrúbka 20 – 50 mm
 60 kPa; hrúbka 60 – 120 mm

Balenie

rozmer: 600 x 1000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík ks / balík balík / paleta m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
20 0,50 6,00 10 44 264,00 308807
30 0,75 3,60 6
40 1,00 3,00 5
50 1,25 2,40 4 52 124,80 308806
60 1,50 1,80 3 56 100,80 2411189
80* 2,00 1,20 2 68 81,60 2411118
100* 2,50 1,20 2 52 62,40 264328

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.

Okrajový pásik

Okrajový pásik

  • dilatačný okrajový pásik
  • na elimináciu akustických mostov