Systém pro opláštění hal KI-KP DuoTherm

  • Maximálna eliminácia tepelných mostov

  • Výborné akustické vlastnosti

  • Jednoduchá montáž

  • Variabilita hrúbok izolácií

 

Skladba systému

C-kazeta

izolácia Naturboard 035, 037, Ekoboard (tl. 80, 100, 120 mm) 

izolácia FRE-P (tl. 80 mm)

trapézový nebo vlnitý profil

dištančná skrutka

oporný L-profil

KI-KP Duotherm sa staticky navrhuje podobne ako štandardná kazetová stena, pri návrhu je však nutné zohľadniť redukciu únosnosti kazetových profilov v tlaku, a to vzhľadom na použitie dištančných skrutiek na kotvenie vonkajšieho plášťa. Vlastnú tiaž vonkajšieho plášťa treba preniesť prostredníctvom soklovej výstuže alebo inej konštrukcie, ktorá plní túto funkciu (atiková výstuž, raster bodových konzol), priamo do základov alebo spodnej konštrukcie tak, aby táto sila nepreťažovala priečne dištančné skrutky.

Za výhodnú cenu dostanete ľahký obvodový plášť s vynikajúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami, zaručenou požiarnou odolnosťou EI 30 a EW 120 a bezkonkurenčnou vzduchovou nepriezvučnosťou. Je to dané kombináciou dvoch typov tepelnej izolácie z dosiek zo sklenej a čadičovej vlny. Použitím rôznych typov a orientácií vonkajšieho plášťa, v hrúbke materiálu už od 0,63 mm, možno dosiahnuť veľkú variabilitu vzhľadu objektu. Keďže ide o bezpažníkový systém opláštenia, ďalšou veľkou výhodou je hladké interiérové líce plášťa.

Výrobca profilov a kaziet je firma Kovové profily.

 

Tepelno technické parametre
Typ kazety Celková hrúbka izolácie (mm) Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2K)
K 120 / 0,75 mm 150 0,276
K 160 / 0,75 mm 190 0,197
Akustické parametre
Typ kazety Celková hrúbka izolácie (mm) Vážená nepriezvučnosť Rw
K 120 / 0,75 mm 150 46
K 120 / 1,00 mm 150 49
Požiarne parametre
Typ kazety Celková hrúbka izolácie (mm) Požiarna odolnosť (podľa EN 1364-1)
K 120 / 0,75 mm 150 EI 30/ EW 120 (i->o)

Prospekt na stiahnutie KI KP Duotherm.

Technické dotazy smerujte na obchodného zástupcu vo vašom regióne.

No products found.