Čo by ste mali vedieť

 

Odporúčaná hrúbka izolácie

hrubka izolacie

Úspora priestoru

 

Pri tomto segmente je kľúčové rozdelenie podľa izolačných vlastností celého systému, teda stena a izolácia. Základné kritérium sú hodnoty súčiniteľa prestupu tepla a zaradenie do energetických tried podľa energetickej certifikácie. 

Energetická trieda A

  • spotreba tepla na vykurovanie od 25 – 50 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.
 Murovací materiál hr.
(mm)
Potrebná hrúbka izolačného materiálu (mm)
SMARTwall N C1 SMARTwall S C1 FKD N Thermal FKD S Thermal  FKD   FKL 
 Keramické tvarovky 300 120 140 120 140 160 160
 Pórobetónové tvarovky 300 120 140 120 140 160 160
 Tehla dierovaná 300 160 180 160 180 210 210
 Plná tehla, kameň, betón 300 180 200 180 200 220 220
             
 Manipulácia 1 1 2 2 2 3
 Spotreba lepidla 1 1 2 2 2 3

Hodnotenie: 1 je najlepšie, 4 je uspokojivé. FKD N Thermal a SMARTwall N C1 doporučujeme pre aplikáciu na rodinné domy.

 

Energetická trieda B

spotreba tepla na vykurovanie od 50 – 100 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.

 Murovací materiál hr.
(mm)
Potrebná hrúbka izolačného materiálu (mm)
SMARTwall N C1 SMARTwall S C1 FKD N Thermal FKD S Thermal  FKD   FKL 
 Keramické tvarovky 300 70 80 70 80 100 100
 Pórobetónové tvarovky 300 70 80 70 80 100 100
 Tehla dierovaná 300 100 120 100 120 130 140
 Plná tehla, kameň, betón 300 100 120 100 120 140 140
             
 Manipulácia 1 1 2 2 2 3
 Spotreba lepidla 1 1 2 2 2 3

Hodnotenie: 1 je najlepšie, 4 je uspokojivé. FKD N Thermal a SMARTwall N C1 doporučujeme pre aplikáciu na rodinné domy.

Zateplená stena bude požiarne bezpečná a bude mať zvýšenú akustickú izoláciu o 5 až 10 dB.