Ľudské zdroje

Viac informácií o možnostiach zamestnania a voľných pracovných miestach na stránke závodu Nová Baňa.

E-mail: ludskezdroje@knaufinsulation.com