Nadkrokvové zateplenie Knauf Insulation

Kombinuje výhody zateplenia nad krokvami s izoláciou bez formaldehydu a 50ročnú životnosť spojov střešných fólií a pások.

Minimum tepelných mostov

Izolácia a jej funkčnosť nie je prerušená drevrnými prvkami krovu, ktoré predstavujú tepelné mosty. Izolácia zároveň chráni konštrukciu krovu pred teplotnými výkyvmi a pripieva k predĺženiu životnosti.

Maximum obytného priestoru

Konštrukcia krovu je predurčená k väčšiemu obytnému priestoru a pôsobí vysoko esteticky.

Ideálne riešenie pro väčšie hrúbky izolácie

Kombinácia zateplenia nad, mezi a pod krokvami je ideálne pro dosiahnutie nízkoenergetického a pasívneho štandardu.

Skladba systému

Produkty
Prednáška
Nadkrokvové zateplenie
Program
Výpočet skrutiek

Produkty