Doplnkový hranol XPS

Doplnkový hranol XPS

Konštrukčný prvok z extrudovaného polystyrénu pre zateplenie nad krokvami.

Doporučené použitie: nadkrokvové zateplenie