Naše hodnoty

MENSCHLICHKEIT

PARTNERSHIP

 • Správaj sa spoločensky zodpovedne
 • Hraj aktívnu úlohu v spoločnosti Knauf
 • Buduj výnimočnú komunitu v spoločnosti Knauf
 • Správaj sa k iným úctivo a s rešpektom
 • Zober na seba individuálnu zodpovednosť a urob rozhodnutia
 • Podporuj nové nápady
 • Založ a snaž sa o udržanie vzájomnej dôvery a lojálnosti
 • Vystupuj ako jeden tím

COMMITMENT

ENTREPRENEURSHIP

 • Snaž sa byť najlepší
 • Snaž sa o rozvoj a rast našich ľudí
 • Prejdi o „míľu naviac“
 • Podporuj ľudí, aby dokázali zobrať
  zodpovednosť do svojich rúk
 • Mysli a konaj v širšom merítku
 • Podporuj zmenu a inovácie
 • Buď pragmatický a podstupuj premyslené riziká
 • Zober na seba iniciatívu a orientuj sa na výsledok