Výpredaj minerálnej izolácie!

Novinka zverejnená 15.01.2016 v rubrike Aktuality

Minerálnu izoláciu pre zateplenie šikmej strechy, stropu resp. vnútorných priečok môžete ešte do 13. marca 2016 nakupovať  za polovičnú cenu.

Od 2016 sú platné nové legislatívne požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti strechy nad obytným podkrovím. To, či navrhnutý strešný systém zodpovedá norme, sa hodnotí podľa hodnoty súčiniteľa prestupu tepla UN celej strešnej konštrukcie, ktorý sa vyjadruje W/(m2.K)]. Norma od 2016 sprísňuje hodnotu z max.0,20 W/(m2.K) na 0,10 W/(m2.K). To znamená, že je potrebné použiť hrubšiu vrstvu tepelnej izolácie. Nezáleží však len na jej hrúbke, ale aj na jej tepelno – izolačných schopnostiach, ktoré vyjadruje veličina ƛ (lambda), čiže súčiniteľ tepelnej vodivosti.

Zistite potrebnú hrúbku izolácie pre vašu strechu a získajte od nás cenovú ponuku.