Firestop Fix

Firestop Fix

Lepidlo FIRESTOP FIX je husté, nenasiakavej konzistencie, zložené výhradne z anorganických surovín. Neobsahuje organické látky alebo iné horľavé prímesy, ktoré by sa v priebehu sušenia a temperovania dodatočne vyplavovali, prípadne by mohli uvoľňovať horľavé alebo výbušné plyny. Farba: sivá

Balenie

6 kg vedro

Návod na aplikáciu

 • Povrch materiálu musí byť čistý a zbavený prachu.
 • Pred použitím je nutné lepidlo dôkladne premiešať! V prípade potreby je možné lepidlo riediť čistou vodou do 5%.
 • Lepidlo sa na celú plochu tesniacej upchávky nanesie zubovým hladítkom o rozmere zubu 6-8 mm.
 • Izolácia sa priloží na miesto určenia a rovnomerne sa pritlačí. V tejto pozícii sa pridrží cca. 5-10 sekúnd. Doba zasychania lepidla je 24 hodín pri izbovej teplote. Spoj sa stáva pevným po 1-3 hodinách, podľa klimatických podmienok v danom priestore.
 • Lepidlom nie je vhodné vyplňovať široké špáry v izolácii a nie je vhodné na vytváranie ochranných náterov. Po skončení práce je potrebné pracovné nástroje opláchnuť vodou. 

Skladovanie a manipulácia

 • Odporúčaná skladovacia teplota je od  5°C  do 23 °C. 
 • Neskladovať v mraze a na priamom slnku! Zamrznutú zmes je možné nechať voľne rozmraziť.
 • Doba skladovania je 9 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale. Pri prerušení práce je potrebné obal opätovne nepriedušne uzavrieť. Tiež sa odporúča povrch lepidla zaliať tenkou vrstvou vody a nádobu opäť nepriedušne uzavrieť.  Ak sa na povrchu vytvorí  škrupina, je nutné ju odobrať, nedá sa rozmiešať.

Bezpečnosť práce

 • Lepidlo má silno zásaditú reakciu a obsahuje kyselinu kremičitú,  sodnú soľ. Pri práci s ním sa odporúča použiť rukavice a pri práci nad hlavou je vždy potrebné použiť ochranné okuliare alebo chránič tváre.
 • Pred a po práci s lepidlom odporúčame použiť ochranný krém na ruky.
 • Pri styku lepidla s pokožkou ju okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.
 • Pri zasiahnutí očí je nutný okamžitý výplach čistou vodou a vyhľadanie odbornej pomoci lekára.
 • Lepidlo nemá toxické účinky.