Protipožiarna izolácia potrubia na odvod dymu a tepla

Potrubia na odvod dymu a tepla (ODT) majú okrem funkcie rozvodu vzduchu alebo tepla za úlohu zabezpečiť v prípade požiaru odsávanie dymu a tepla z postihnutej oblasti a bezpečne ho odviesť von z budovy prostrednístvom špeciálnych ventilátorov. Potrubia ODT sú namáhané plameňmi a dymom nielen z vonkajšej, ale aj z vnútornej strany.

Systém izolácie Firestop multi ODT slúži na požiarnu ochranu potrubia, odsávanie dymu a tepla z miesta so vzniknutým požiarom a z úsekov, cez ktoré prechádza. Táto požiarna odolnosť sa deklaruje v trvaní 30 minút pri vodorovných a zvislých štvorhranných potrubiach a 45 minút pri vodorovných štvorhranných potrubiach.

Porovnanie vlastností
Systém Tvar potrubia Orientácia potrubia Požiarna odolnosť
Firestop multi ODT EI 45 SQ
EI 45
Firestop multi ODT EI 30 SQ
EI 30