PS 600

PS 600

Vyrezávaná  skruž z kamennej minerálnej vlny pre priemyselné potrubné rozvody.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 600 °C 
 Trieda reakcie na oheň A2

 

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,040 0,049 0,061 0,076 0,095 0,117 0,142