Heraklith C

Heraklith C

Jednovrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom určená na izoláciu stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov.

Predajne a ceny

Používa sa hlavne ako izolácia stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov, stratené debnenie ŽB prvkov na elemináciu tepelných mostov, podlahových konštrukcií a obvodových stien. Vyznačuje sa hlavne vynikajúcimi akustickými vlastnosťami a odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,070 W/mK
 Trieda reakcie na oheň B-s1, d0
 Faktor difúzneho odporu μ 5

Balenie

rozmer: 500 x 2000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
Plošná hustota
[kg/m2]
m2 / paleta Číslo SAP
[paleta]
15 0,20 8,50 70 2425342
25 0,35 11,00 42 2425343
35 0,50 13,50 32 2425347
50 0,70 18,50 22 2425350
75 1,05 26,50 14 2410541
100 1,40 34,50 11 2410543