Odvodňovanie Urbanscape so separačnou vrstvou

Odvodňovanie Urbanscape so separačnou vrstvou

Odvodňovací systém Urbanscape tvorí separačná vrstva s obojstranným odvodňovaním, ktorá zachytáva vodu a ktorá má vynikajúcu nosnosť, takže sa skvele uplatňuje na zelených strechách. Dosky separačnej vrstvy sú na jednej strane perforované. Možno ich teda inštalovať tak, že perforácia je na ich vrchnej strane, čo umožňuje zachytávanie vody. Tento systém zabezpečuje separáciu vody v obdobiach sucha a jej rýchly odtok pri výdatných zrážkach. Jeho ďalším bonusom je, že umožňuje prístup vzduchu ku koreňom rastlín. Tento systém odvodňovania vybudovaný s použitím kvalitných plastov je ľahší a zároveň pevnejší ako doteraz používané systémy odvodňovania zelených striech.

Vlastnosť  Jednotka Hodnota Norma
Výška mm 25
Šírka m 0,9
Dĺžka m 1,96
Množstvo m2/paleta 700
Objem l/m2 11,8
Reakcia na oheň Euroclass E EN 13501-1
Hmotnosť kg/m2 1,06
Únosnosť kN/m2 280 EN-ISO 25619-2

Koreňová membrána Urbanscape

Koreňová membrána Urbanscape

  • zábrana prerastaniu koreňov
 
Odvodňovací systém Urbanscape bez separačnej vrstvy

Odvodňovací systém Urbanscape bez separačnej vrstvy

  • z tvrdeného polyetylénu a na vrchu každého výstupku má geotextíliu
 
Rolka substrátu Urbanscape Green Roll (HTC GR)

Rolka substrátu Urbanscape Green Roll (HTC GR)

  • ľahký materiál z dlhých vlákien minerálnej vlny
  • výborne zachytáva vodu a udržiava ju na zelených strechách
  • vytvára vhodný podklad na výsadbu a pestovanie rastlín
 
Vegetačný kryt Urbanscape

Vegetačný kryt Urbanscape

  • z desiatich až dvanástich rozličných druhov rozchodníka
  • porast pokryje najmenej 95 % plochy
  • pestuje sa podľa usmernení FLL