Opláštenie hál


KI-KP DuoTherm

  • Maximálna eliminácia tepelných mostov
  • Výborné akustické vlastnosti
  • Jednoduchá montáž

C kazety

  • Štandardné riešenie s lineárnymi tepelnými mostami
  • Dobré akustické vlastnosti
  • Jednoduchá montáž