Poslanie a vízia

Poslanie

Naším poslaním je stať sa svetovou špičkou v energeticky úsporných systémoch budov.

 

Vízia

Keby ste mali jednu šancu urobiť zmenu, využili by ste ju alebo by ste si nechali prekĺznuť pomedzi prsty? Naša generácia má v tomto smere jedinečnú príležitosť, ktorú by si nemala nechať ujsť. Nastal náš čas.

V oblasti životného prostredia čelí svet veľkej kríze. Energia nebola nikdy tak diskutovanou témou ako teraz. 

Či už sa to týka istôt, cien, daní, zmenšujúcich sa zásob energie, skleníkových plynov, hliníkovej stopy, Kjótskeho protokolu alebo len Vášho vysokého účtu za energie v domácnosti, svet zjavne hovorí len o týchto témach.

Našou úlohou je vyjednávať. Politici po celom svete sa musia zamyslieť nad najvhodnejším riešením energetickej krízy – akým spôsobom dosiahnuť maximalizáciu využitia obnoviteľných zdrojov, aby naplnili stály dopyt po energiách.

Najlacnejšia a najčistejšia energia je usporená energia, ktorú máme teraz na dosah. Pokiaľ sa nám nepodarí obmedziť našu spotrebu energie, ovplyvní to planétu aj spôsob života na nej.

40% svetovej energie sa spotrebováva v budovách a izolácia sa opäť osvedčila ako najefektívnejšia metóda úspory – praktická aj ekonomická, ktorá môže výdaje podstate obmedziť.

Môžeme a musíme sa stať svetovou jednotkou v energeticky úsporných systémoch vo výstavbe budov. Týmto postavením dosiahneme významný efekt úspory svetových zdrojov energie a vytvoríme udržateľné dedičstvo pre naše deti.

Prichádza čas na zmenu. To, čo urobíme dnes aj to, čo urobíme zajtra, si budú ľudia pamätať ešte ďalších 50 rokov. Je to náš čas.