Izolácia Firestop multi

1) Požiadavky na druh a rozmer izolácie

Na protipožiarnu izoláciu systému Firestop multi sa používajú izolačné dosky HTB 660 AluR v hrúbke 80 mm jednostranne povrchovo upravené vystuženou hliníkovou fóliou.

Rozmer izolačných dosiek musí byť 1200 x 1000 mm.

2) Požiadavky na rezanie a spájanie izolačných dosiek 

Pozdĺžne spoje izolačných dosiek musia byť bez priebežnej škáry a musia byť zrealizované na tzv. polodrážku o rozmeroch 40 x 40 mm.

Spoje jednotlivých izolačných dosiek nesmú byť v mieste prírub. V mieste prírub sa do izolácie vyreže drážka o rozmeroch 40 x 40 mm tak, aby izolácia nebola stlačená. Nad prírubou však nesmie vzniknúť výrazná netesnosť. Na vyrezávanie drážok a polodrážok odporúčame použiť nôž Firestop Cutter.

Spoje medzi zvislými a vodorovnými doskami sú na tupo tak, aby zvislá doska prekrývala vodorovnú. 

Detail dosky prechádzajúcej cez prírubu a detail spoja dvoch dosiek
Detail spoja zvislej a vodorovnej dosky

 • 1. Izolačné dosky HTB 660 AluR 80 mm
 • 2. Navarovací tŕň WPIN 80 

3) Požiadavky na kotvenie a finálnu povrchovú úpravu izolácie

Kotvenie izolácie k stenám potrubia: jednotlivé dosky izolácie sa k stenám potrubia kotvia pomocou izolovaných navarovaných tŕňov Firestop Weld Pin 80 (WPIN) s tanierovou hlavičkou o priemere min. 30 mm, dĺžka hrotu musí byť min. 80 mm a priemer hrotu min. 2,7 mm.

a) Na vodorovné potrubie s rozmermi 1000x500 mm je nutné použiť nasledujúce množstvo navarovacích tŕňov:

 • Na spodnú stranu: 30 ks/bm. 
  Pri navarovacích tŕňoch umiestnených pri okraji potrubia musí byť ich vzdialenosť od okraja dosky 50 mm, 
  vzdialenosť medzi jednotlivými tŕňmi maximálne 200 mm. 
 • Na bočné strany: 27 ks/bm. 
  Pri navarovacích tŕňoch umiestnených pri okraji potrubia musí byť ich vzdialenosť od okraja dosky 50 mm, 
  vzdialenosť medzi jednotlivými tŕňmi maximálne 200 mm. 
 • Na vrchnú stranu: 15 ks/bm. 
  Pri navarovacích tŕňoch umiestnených pri okraji potrubia musí byť ich vzdialenosť od okraja dosky 50 mm, 
  vzdialenosť medzi jednotlivými tŕňmi maximálne 200 mm.

b) Na zvislé potrubie s rozmermi 1000 x 250 mm je nutné použiť nasledujúce množstvo navarovacích tŕňov:

 • Na strany široké 1000 mm: 30 ks/bm. 
  Pri navarovacích tŕňoch umiestnených pri okraji potrubia musí byť ich vzdialenosť od okraja dosky 50 mm, 
  vzdialenosť medzi jednotlivými tŕňmi maximálne 200 mm. 
 • Na strany široké 250 mm: 12 ks/bm.
  Pri navarovacích tŕňoch umiestnených pri okraji potrubia musí byť ich vzdialenosť od okraja dosky 100 mm, 
  vzdialenosť medzi jednotlivými tŕňmi maximálne 200 mm.
Rozmiestnenie navarovacích tŕňov
Rozmiestnenie kotviacich tŕňov

Rozmiestnenie kotviacich tŕňov na bočnej strane potrubia s rozmermi 1000x500 mm

Viac informácií o navarovacích tŕňoch Firestop Weld Pin.

Aplikácie oceľového spojovacieho hrotu

Pri vodorovnom potrubí je potrebné spodné vodorovné dosky  a zvislé dosky spojiť špeciálnymi oceľovými hrotmi - Firestop Spike. Maximálna vzdialenosť medzi jednotlivými hrotmi je 200 mm tak, aby sa tieto nachádzali medzi dvomi navarovacími tŕňmi. Spotreba hrotov na 1bm potrubia je 8 ks/bm.

Aplikácia oceľových spojovacích hrotov
Detail spoja vodorovnej a zvislej dosky

Viac informácií o spojovacích hrotoch Firestop Spike.

Spoje jednotlivých dosiek a ich voľné hrany sa prelepujú hliníkovou, jednostranne lepiacou páskou.

Prelepovanie páskou