Potrubie Firestop multi

1) Druh a rozmer potrubia

 • Materiál potrubia: pozinkovaný plech.
 • Maximálny rozmer potrubia 1250 x 1000 mm.
 • Hrúbka stien potrubia musí byť minimálne 1 mm.

2) Rozmiestnenie prírub a výstuží

 • Maximálna možná dĺžka samostatnej časti potrubia je 1000 mm.
 • Jednotlivé časti potrubia sú spájané prírubami vysokými maximálne 30 mm.
 • Potrubie musí byť po dĺžke vystužené každých 500 mm. Vystuženie môže byť zabezpečené prírubou alebo oceľovou rúrkou, v ktorej je umiestnená závitová tyč M6 (priemer oceľovej rúrky min. 18 mm a hrúbka steny min. 2 mm).

Detail potrubia s prírubami a výstuhami

Detail spoja v mieste príruby

1. Potrubie
2. Príruba
3. C-spona/C-lišta
4. Vysokoteplotný tmel
5. Výstuhová rúrka
6. Závitová tyč
7. Roznášacia podložka
8. Nosná závitová tyč M10 
9. Nosný profil 41x41x2,6 mm

3) Spájanie jednotlivých častí potrubia

 • Spájanie jednotlivých prírub skrutkovými svorkami v rozstupe max. 125 mm alebo tzv. C-lištami/ C-sponami.
 • Potrubie vyrobené v triede tesnosti A podľa STN EN 1507 -  Vetranie budov. Kovové hranaté vzduchovody. Požiadavky na pevnosť a tesnosť.
 • Medzi jednotlivé príruby je potrebné naniesť po celom obvode vysokoteplotný tmel.

Nanášenie tmelu

4) Zavesenie (ukotvenie) potrubia

 • Horizontálne potrubie musí byť uložené na oceľových nosných profiloch 41 x 41x 2,6 mm.
 • Nosné profily musia byť zavesené na závitových tyčiach  M10.
 • Maximálny prípustný rozstup závitových tyčí a nosných profilov je 1000 mm.
 • Ukotvenie závitových tyčí do stropnej konštrukcie musí byť schopné preniesť zaťaženie vyvolané váhou potrubia, izolácie a ostatných komponentov systému.
 • Vzdialenosť závitových tyčí od potrubia musí byť 90 -100 mm tak, aby boli umiestnené mimo tepelnej izolácie.

Detail potrubia s prírubami a výstuhami

1. Potrubie
2. Príruba
3. C-spona/C-lišta
4. Vysokoteplotný tmel
5. Výstuhová rúrka
6. Závitová tyč
7. Roznášacia podložka
8. Nosná závitová tyč M10
9. Nosný profil 41x41x2,6 mm