Parametre systému Firestop multi

Potrubie
Popis - charakteristika Jednotka Firestop multi VZT EI 90 Firestop multi ODT
Maximálny rozmer potrubia (šírka x výška) mm 1250 x 1000 1250 x 1000
Spoje prírub - C - sponky, C - lišty C - sponky, C - lišty
Minimálna hrúbka izolácie nad prírubou mm 50 50
Tesnenie prírub vysokoteplotným tmelom - povinné povinné

Viac informácií o potrubie. 

Izolácia
Popis - charakteristika Jednotka Firestop multi VZT EI 90 Firestop multi ODT
Hrúbka izolácie HTB 660 AluR mm 80 80
Počet vrstiev izolácie - 1 1
Prelepenie stykov izolačných dosiek Al páskou - povinné povinné
Pozdĺžne spoje dosiek na polodrážku (v smere potrubia) - povinné povinné

Viac informácií o izolácii

Kotvenie izolácie
Popis - charakteristika Jednotka Firestop multi VZT EI 90 Firestop multi ODT
Maximálna vzdialenosť medzi navarovacími tŕňmi mm 200 200
Rozstup oceľových hrotov mm 200 200
- Zvislé potrubie - širšia strana mm - 50
- Vodorovné potrubie - vrchná strana a spodná strana mm 50 50
- Vodorovné potrubie - bočné strany mm 100 100
Spoje vodorovnej dosky so zvislými doskami oceľovými hrotmi mm povinné povinné

Viac informácií o izolácii. 

Prestup požiarnou deliacou stenou
Popis - charakteristika Jednotka Firestop multi VZT EI 90 Firestop multi ODT
Hrúbka doplnenej izolácie HTB 660 AluR mm 80 80
Šírka tesniaceho pásu po obvode mm 150 150
Maximálny rozstup kotviacich tŕňov v upchávke mm 250 250
Lepenie tesniacej upchávky na hlavnú izoláciu - povinné povinné
Umiestenie spojovacej príruby do steny - povinné povinné

Viac informácií o prestupu požiarnou deliacou stenou