Prestup cez požiarnu deliacu stenu

1) Vystuženie potrubia v mieste prestupu cez požiarnu deliacu stenu

Pri prestupe potrubia cez požiarnu deliacu stenu je potrebné, aby v tomto mieste bola umiestnená príruba spájajúca dve časti potrubia. Umiestnenie príruby musí byť +/- 100 mm od požiarnej deliacej steny.

2) Izolácia v mieste prestupu cez požiarnu deliacu stenu

Tesné zaizolovanie potrubia: Izolačné dosky musia prechádzať cez otvor spolu s potrubím a musia tesne vypĺňať celý priestor prestupu stenou.

3) Tesniaca upchávka v mieste prestupu cez požiarnu deliacu stenu

Prestup je z oboch strán zabezpečený tesniacou upchávkou. Táto je tvorená pásmi izolácie z rovnakého materiálu ako je ostatná izolácia; hrúbka 80 mm a šírka minimálne 150 mm.

Pásy sú k potrubiu pripevnené tmelom Firestop Fix (po celom obvode v mieste lepenia tesniaceho pásu je potrebné odstrániť z povrchu spodnej dosky hliníkovú fóliu) a navarovacími tŕňmi Firestop Weld Pin 160, ktoré majú dĺžku hrotu min. 160 mm.

Vzdialenosť medzi tŕňmi je max. 200 mm. Tŕne sú umiestnené v strede tesniaceho pásu tak, aby posledný tŕň bol navarený tesne k okraju potrubia.

Detail prestupu potrubia cez požiarnu deliacu stenu
  • 1. Požiarna deliaca stena
  • 2. Potrubie
  • 3. Tepelná izolácia HTB 660 AluR 80 mm
  • 4. Navarovací tŕň WPIN 80
  • 5. Výstuha potrubia
  • 6. Lepidlo FIRESTOP FIX
  • 7. Navarovací tŕň WPIN 160
  • 8. Tesniaci pás izolácie so šírkou 150 mm
  • 9. Príruba (spoj potrubí) umiestnená v mieste prestupu cez požiarnu deliacu stenu Prestup potrubia cez požiarnu deliacu stenu
Prestup potrubia cez požiarnu deliacu stenu