WM 660 GG

WM 660 GG

 • max. prevádzková teplota 660 °C, 400 °C na strane povrchovej úpravy
 • podšitá pletivom z pozinkovaného drôtu
WM 640 GG

WM 640 GG

 • max. prevádzková teplota 640 °C, 400 °C na strane povrchovej úpravy
 • podšitá pletivom z pozinkovaného drôtu
WM 620 GG

WM 620 GG

 • max. prevádzková teplota 620 °C, 400 °C na strane povrchovej úpravy
 • podšitá pletivom z pozinkovaného drôtu
VENTI PRO

VENTI PRO

 • Novinka!
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,033 W/mK
Vegetačný kryt Urbanscape z rozličných druhov rozchodníka

Vegetačný kryt Urbanscape z rozličných druhov rozchodníka

 • z desiatich až dvanástich rozličných druhov rozchodníka
 • porast pokryje najmenej 95 % plochy
 • pestuje sa podľa usmernení FLL
Unifit 039

Unifit 039

 • λD = 0,039 W/mK (čím nižšia hodnota, tým lepšie izoluje)
 • ECOSE Technology: prírodná izolácia bez formaldehydu, lepšie sa reže, je príjemnejšia na dotyk
 • zvýšená tuhosť bez nutnosti fixácie v konštrukcii
 • špeciálne značenie "-" umožňuje jednoduchý odpočet rozmeru pre rezanie
 • pre šikmé strechy
Unifit 037

Unifit 037

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,037 W/mK
 • nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje aplikáciu do konštrukcií
 • eliminovaná prašnosť
 • špeciálne značenie "-" umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a jednoduché rezanie
 • ECOSE Technology: bez formaldehydu, lepšie sa reže, je príjemnejšia na dotyk
Unifit 035

Unifit 035

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,035 W/mK
 • nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje aplikáciu do konštrukcií
 • eliminovaná prašnosť
 • špeciálne značenie "-" umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a jednoduché rezanie
 • ECOSE Technology: bez formaldehydu, lepšie sa reže, je príjemnejšia na dotyk
Unifit 033

Unifit 033

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,033 W/mK
 • nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje aplikáciu do konštrukcií
 • eliminovaná prašnosť
 • špeciálne značenie "-" umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a jednoduché rezanie
 • ECOSE Technology: bez formaldehydu, lepšie sa reže, je príjemnejšia na dotyk
Unifit 032

Unifit 032

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,032 W/mK
 • nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje aplikáciu do konštrukcií
 • eliminovaná prašnosť
 • špeciálne značenie "-" umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a jednoduché rezanie
 • ECOSE Technology: bez formaldehydu, lepšie sa reže, je príjemnejšia na dotyk

Pages