Profil spoločnosti

O koncerne Knauf

Knauf je rodinná spoločnosť založená v roku 1932 bratmi Karolom Knaufom a Dr. Alfonzom N. Knaufom. Dnes ich synovia Baldwin a Nikolaus Knauf, spoločníci firmy, koordinujú úspech mnohých podnikov korporácie spolu s ostatnými príbuznými.  

Knauf je medzinárodným dodávateľom stavebného materiálu a konštrukčných systémov, ktorý napriek svojej expanzii zostáva typickou rodinnou spoločnosťou. Vďaka istej vízii, ceste priamych rozhodnutí, kultúre inovácie a bohatstvu nápadov všetkých zamestnancov, je Knauf progresívnou spoločnosťou.

 

Od svojich začiatkov výroby sadrokartónu v Nemecku sa Knauf rozrástol v korporácii s celosvetovými aktivitami poskytujúcimi servis a výrobky v nasledujúcich oblastiach:

  1. Sadrové výrobky - sadrokartónové dosky, sadra, omietky, nátery  a súvisiace procesy ako je výroba papiera alebo ťažba sadry - viac na www.knauf.sk,
  2. Izolácia - sklená minerálna vlna, kamenná minerálna vlna, extrudovaný polystyrén (XPS), expandovaný polystyrén (EPS), polyuretán a izolácie na báze dreva a cementu,
  3. iné stavebné výrobky - stropné dosky, kovové lamely a kontaktné zatepľovacie systémy.
     

 

O Knauf Insulation

Ako súčasť skupiny Knauf, Knauf Insulation zastupuje vo svete izolácií jedno z najpokrokovejších a najrešpektovanejších mien. S výrobnými závodmi v Európe, Rusku, Veľkej Británii a USA, presahuje ročný obrat €1 bilión. Na Slovenský trh sa spoločnosť Knauf Insulation dostala 1.1.2006, keď odkúpila skupinu Heraklith, ktorej súčasťou bola aj spoločnosť Izomat, a.s.  

Spoločnosť je najrýchlejšie rastúcim dodávateľom izolácií vo svete so širokou škálou výrobkov spĺňajúcich požiadavky na energetickú účinnosť a zvukovú odolnosť nových a rekonštruovaných domov, obchodných budov a priemyselných objektov. Sortiment zahŕňa minerálnu vlnu zo sklených a kamenných vlákien, XPS, EPS a drevocementové dosky, ktoré sú známe pod obchodnými značkami Thermolan®, Rocksilk® a  Polyfoam®.   

Knauf Insulation sa zaväzuje k sústavnému vývoju a ochrane životného prostredia používaním recyklovaných materiálov pri výrobe izolácií.   Ďalšie informácie o spoločnosti Knauf Insulation a o aktivitách na podporu úspory energie vo svete nájdete na www.knaufinsulation.com.